Ung kunst: Lotte Bækgaard, PernillePoet og Tam Vibberstoft

Ung kunst: Lotte Bækgaard, PernillePoet og Tam Vibberstoft

Fra venstre: Tam Vibberstoft, Lotte Bækgaard og Pernille Randrup Pedersen. Pressefoto.

Art Weekend Aarhus sætter i denne artikelserie fokus på nogle af de yngre kunstnere, der kan opleves under årets festival. Få her et indblik i de forskellige tilgange til faget, man kan have som ung kunstner i 2020.

Hvordan vil I karakterisere jeres kunstneriske praksis?

Vi kommer fra forskellige kunstneriske baggrunde; Tam er storyteller og performer, Pernille er digter og sangskriver og Lotte er billedkunstner og fotograf. Men i denne sammenhæng kommer vores praksis til udtryk som et samarbejde omkring performancekunst. Resultatet er blevet et tretimers performanceprogram med titlen Kunsten at Tjene, som opføres over tre dage i museumscafeen på Kvindemuseet.

Hvor finder I inspiration til jeres kunst? Og hvordan er jeres arbejdsproces typisk fra idé til færdigt værk?

Kort fortalt har vi i arbejdet med Kunsten at Tjene fundet inspiration i vores egne erfaringer fra servicebranchen og omsat dem til performance. Udover at være kunstnere, har vi hver især over 10 års erfaring som henholdsvis barista, tjener, køkkenassistent og rengøringsdame, og vi er alle til stadighed vant til at balancere både kunstnertilværelse og ufaglært lønarbejde indenfor rengøring og restauration.

Vi startede vores samarbejde, fordi vi havde en fælles interesse i at belyse problematikken omkring kunstneren som tjener, og vi har nu været i gang siden starten af marts. Vi startede med en bred brainstorm og har løbende researchet emnet og set på, hvordan andre har arbejdet med det tidligere. Sidenhen har vi konkretiseret indholdet til vores performance og efterhånden fået på plads, hvilke dele vi ville tage med i det samlede program. Vi gør brug af enkle virkemidler, og da det bliver et tretimersprogram, performer vi én af gangen, hvor vi hver især inddrager vores respektive praksisser.

Pressefoto.

Hvad håber I, at man som beskuer får ud af jeres kunst?

Med Kunsten at Tjene ønsker vi at sætte spørgsmåltegn ved, hvad der i det hele taget kan betragtes som kunst, og hvad kunstnerens rolle er. Vi håber at publikum får en anderledes caféoplevelse, end hvad de er vant til, og at de bliver opmærksomme på nogle af de sociale normer og forventninger, der normalt er til stede i denne type situationer. Vi vil også gerne lægge op til mere filosofiske overvejelser omkring de forventninger, der eksisterer til de mennesker, som servicerer folk på eksempelvis en café, og måske få publikum til at tænke over de usynlige kunstnere, som er i deres hverdag.

Derudover har vores værk også et politisk budskab omhandlende kunstnernes økonomiske og arbejdsmæssige vilkår, jævnfør vores egne (og mange andre kunstneres) erfaringer fra servicebranchen. Det er især aktuelt i lyset af COVID-19 hvor mange kunstnere har måttet sande, hvor usikre deres levevilkår er. Vi håber, at vores værk kan udbrede kendskabet til kunstneres vilkår generelt og sætte spørgsmålstegn ved disse.

Hvordan er det at være nyuddannet kunstner? Og hvad synes I om kunstmiljøet?
Vi oplever, at det tager tid at finde sin plads i kunstnermiljøet. Pernille er autodidakt og har arbejdet siden 2011, Tam blev færdig i 2015 og Lotte i 2018. Både Tam og Lotte er uddannet i udlandet, og det har været en ekstra udfordring at vende hjem og komme ind på den danske kunstscene uden i forvejen at have et netværk fra studietiden.

Til gengæld har vi alle taget en bevidst beslutning om at bosætte os og have vores kunstneriske virke i Aarhus. Vi har hver især været meget omkring og rejst en del, og har eksempelvis også alle tre boet i København – men har fundet hovedstadens kunstscene for stor og dele af den har for lidt fokus på indhold. Derimod oplever vi, at Aarhus er mere jordbunden, ligetil og omhyggelig. Vi ser det som en fordel, at kunstscenen her er mindre og mere koncentreret, så man hurtigere kommer til at kende folk. Det er heller ikke hver dag, at der sker noget i byen, hvilket nogle gange kan betyde mere kvalitet i hvert enkelt arrangement.

Hvilken rolle mener I, at kunsten kan spille i vores samfund i dag?

Som udøvende kunstnere er det befriende at kunne behandle alle slags emner, som vi finder interessante, på vores egen måde. Det står i skarp kontrast til en mere kasseformet verden, som eksempelvis den akademiske, hvor man skal have styr på formalia og altid have real-politik for øje. Vi kan derimod udtrykke os uden for rammerne. På den måde kan kunsten være med til at tage emner op og behandle dem på en ny måde, der stiller spørgsmål og udvider vores perspektiver. Vi mener også, at kunst giver livskvalitet og ro, samler folk, og giver dem noget at tænke over.

Del artiklen

'Ung kunst: Lotte Bækgaard, PernillePoet og Tam Vibberstoft'

Facebook