Folkene bag Art Weekend Aarhus: “Det handler om netværk”

Folkene bag Art Weekend Aarhus: “Det handler om netværk”

Afslappet ferniseringsstemning på KH7 under Art Weekend Aarhus i 2017. Foto: Toke Hage.

Art Weekend Aarhus har eksisteret siden 2012 og i år er det 8. gang festivalen inviterer til en fejring af byens kunstscene. Kirstine Schiess Højmose og Jan Falk Borup fra festivalens styregruppe giver her hvert sit bud på, hvad en kunstfestival som Art Weekend kan, og hvorfor det er så vigtigt med en samlende begivenhed for byens kunstscene.

Siden 2019 har Art Weekend været drevet af en styregruppe bestående af Kunsthal Aarhus, Galleri Image, Aarhus Billedkunstcenter og Kunsten Media, der ud over Art Weekend, også står bag Art Week Copenhagen og webmagasinet Kunsten.nu.

Direktør i Kunsten Media Jan Falk Borup. Foto: Christian Salling.

“Jeg synes, at Art Weekend Aarhus er en god anledning til en gang om året at tage et særligt kig på, hvad billedkunsten er, og hvad det er for udøvere, der er på scenen”, indleder Jan Falk Borup, direktør i Kunsten Media, hvis overordnede formål er, at skabe formidling af samtidskunsten, både online via webmediet kunsten.nu og mere fysisk i form af festivaler som Art Weekend.

For Borup handler det både om at folde billedkunstfeltet ud for dem, der er fagligt interesseret i billedkunst, men også for et bredere publikum.

At mødes om en fælles indsats

Det har altid ligget i festivalens DNA, at man skulle forsøge at samle hele den professionelle, aarhusianske kunstscene, fra vækstlaget til de store institutioner.

“De mere etablerede institutioner har en rolle på lige fod med de mindre etablerede, i og med at de alle er en del af branchens ‘fødekæde’, så det ville være underligt at forestille sig en Art Weekend, som eksempelvis kun var for etablerede, eller kun var ikke-etablerede udstillingssteder”, forklarer Borup.

“Til daglig, tror jeg, at vi alle har forskelligartede problematikker og udfordringer at arbejde med, men når man laver en Art Weekend kan man sammen finde de steder, hvor der er noget fælles at tale om. Jeg synes at det er ret vigtigt, at festivalen kan være med til at samle de forskellige typer aktører sammen om en fælles indsats.”

Det handler om netværk

Grundlæggende handler en begivenhed som Art Weekend om at skabe netværk. Det er blevet særligt tydeligt i lyset af forårets corona-lockdown og de efterfølgende restriktioner, som naturligvis også har haft stor betydning for udformningen af årets festival.
“Jeg tror at noget, som vi altid har været bevidste om, men som især kom til udtryk ifbm. planlægningen årets festival, er, at det også er en festival, som er netværksskabende.”

Art Weekend byder normalt på et stor åbningsfest og et internationalt besøgsprogram, hvor internationale kuratorer inviteres til byen, for at skabe nye netværksmuligheder for byens kunstnere. Men disse aktiviteter har altså måttet gentænkes i år.

“Idet vi i år har måttet reducere de netværksskabende arrangementer kraftigt pga. corona, synes jeg at det bliver endnu tydeligere, at det er denne del, som virkelig skal udvikles. At vi med Art Weekend er med til at skabe netværk og forbindelser fra kunstscenen i Aarhus og ud i verden.” afslutter Borup.

Synliggørelse af vækstlaget

Kirstine Schiess Højmose er leder af Aarhus Billedkunstcenter, hvis hovedformål er at understøtte byens producerende kunstmiljø. Mange producerende kunstnere driver også små udstillingsplatforme, og Billedkunstcenterets engagement i festivalen handler derfor meget om, at skabe synlighed og netværksmuligheder for denne del af kunstscenen, forklarer Højmose.

“Og så en grad af festlighed: Det er vigtigt for kunstnerne – særligt de lidt yngre – at der er et tidspunkt på året, hvor man mødes, og går rundt til ferniseringer, og mærker, at man er en del af en større ting.”

Ifølge Højmose kan professionelle netværk være mange ting, hvad enten kunstnerne besøger hinandens udstillinger og falder i snak, bliver koblet sammen med internationale kuratorer, eller bliver en del af et markedsføringsapparat, hvor man bliver synliggjort på Art Weekends hjemmeside.

Arven efter 2017

Et andet aspekt af netværksarbejdet handler om at følge op på det momentum, der blev skabt omkring Aarhus i kølvandet på Kulturhovedstad 2017.
“Der er blevet større bevågenhed omkring Aarhus internationalt, og byen er begyndt at kigge internationalt ud. Jeg synes at man skal følge op og udnytte de kæmpe muligheder, der er i det”.

Det handler også om at skabe de rigtige forbindelser: “Kunsthal Aarhus er jo et ret godt eksempel på, hvordan man arbejder i internationale partnerskaber og lærer hinanden at kende helt ned til personniveau”, forklarer Højmose. “Det tager tid og kræver ressourcer for det er noget helt andet at arbejde i et internationalt perspektiv end at arbejde lokalt.”

Fremtiden for Art Weekend

Coronaepidemien har haft stor indflydelse på udformningen af årets Art Weekend, men den har også været en god lejlighed til at gøre status og overveje, hvor festivalen er på vej hen. Højmose udstikker en mulig fremtidig kurs for festivalen:

“Jeg godt kunne tænke mig, hvis der var flere institutioner, der går ind i det strategisk. Hvis man f.eks, kunne få universitetet ind over, og at flere institutioner er fast involverede i det.”

Sådanne samarbejder ville give helt nye muligheder for eksempelvis faglige debatarrangementer, som også kunne være interessante for et bredere publikum. Festivalen behøver ifølge Højmose jo ikke kun være målrettet det klassiske kunstpublikum, men kunne også indeholde arrangementer om emner, som både afspejles i kunsten såvel som andre områder af samfundet.

Vigtigst er dog, at der fortsat er en samlende kunstfaglig begivenhed i byen: “Aarhus har jo brug for en festival som Art Weekend: Der er jo ikke rigtigt noget alternativ på billedkunstområdet”, afrunder hun.

Del artiklen

'Folkene bag Art Weekend Aarhus: "Det handler om netværk"'

Facebook