Open Call til Art Weekend Aarhus 2020

Open Call til Art Weekend Aarhus 2020

Open Call til Art Weekend Aarhus 2020

Det er med stor glæde at Kunsthal Aarhus, Aarhus Billedkunstscenter, Galleri Image og kunsten.nu kan præsentere Art Weekend Aarhus 2020. Årets Art Weekend falder i år d. 2.-4. Oktober 2020.

Art Weekend er en samlende begivenhed for det professionelle aarhusianske kunstmiljø og et udstillingsvindue, der skal eksponere det bedste fra byens kunstscene både nationalt og internationalt.

Vi opfordrer derfor professionelle billedkunstnere til at indsende projektforslag til værker, pop-up-udstillinger og events, som de ønsker at realisere under Art Weekend Aarhus.

Som noget nyt vil indsendte projektforslag i år blive bedømt af en jury, bestående af repræsentanter fra styregruppen bag Art Weekend Aarhus. Det sker i bestræbelserne på at skabe en festival med en markant samlet profil.

Der er frie rammer til at udvikle projektforslagene, men ved udvælgelsen vægtes især projekter, som indeholder inddragende events og professionelle samarbejder, så Art Weekend Aarhus både kan tilbyde publikum spændende oplevelser og styrke de faglige netværk på byens kunstscene.

Fristen for indsendelse er fredag d. 20. Marts 2020. Projektforslagene sendes til koordinator (at) artweekend (dot) dk

I projektbeskrivelsen (max 2 sider) bedes I kort redegøre for følgende:

– Kort beskrivelse af projektet (Vi forventer ikke at modtage et 100% færdigt projekt, men blot at vi kan få en nogenlunde ide om, hvad I ønsker at arbejde med)

– Hvornår projektet skal forløbe (Vi anbefaler at udstillingen åbner i forbindelse med Art Weekend, men den kan sagtens vare længere tid end blot den ene weekend)

– Hvilke kunstnere der er involveret (Send evt. korte CV’er som bilag)

– Hvor projektet skal realiseres (Bemærk venligst at Art Weekend ikke kan tilbyde lokaler)

– Hvem henvender projektet sig til? (F.eks. fagmiljø, alm. publikum, aktivistisk etc.)

– Hvordan vil I finansiere projektet? (Kun relevant, hvis projektet kræver ekstra finansiering for at kunne gennemføres)

– Fremsend gerne billedmateriale (max 10 billeder), så juryen bedst muligt er i stand til at vurdere projektets kvalitet.

– Kontaktinfo på fast kontaktperson på projektet (Navn, telefonnr. og email) VIGTIGT!

Projektbeskrivelsen må gerne indeholde beskrivelser af flere aktiviteter, der knytter sig til udstillingen (f.eks. performances, artist talks, koncerter etc.).

Tidsplan

Deadline for at indsende projektforslag: Fredag d. 20 marts.

Man kan forvente svar på sin ansøgning primo april. Der gives ikke begrundelse for eventuelle afslag.

Når projektet er godkendt vil der være endelig frist for tilmelding og indbetaling af deltagergebyr ultimo august.

Deltagergebyrer (Beløbene er inkl. 25% moms):

Kunstinstitutioner: 6250 kr
Gallerier, Mindre udstillingssteder, Uddannelsesinstitutioner: 3125 kr.
Projektrum, Pop-up-udstillinger o.lign.: 1250 kr.

Der skal kun betales ét deltagergebyr pr. udstillingssted, uanset antallet af aktiviteter/kunstnere.

Husk at I kan søge Statens Kunstfond (30/5) samt Kulturudviklingspuljen (1/5) – både til realisering af jeres projekter og til dækning af deltagergebyr i Art Weekend Aarhus. Bemærk venligst at Art Weekend Aarhus ikke yder økonomisk tilskud til realisering af projekter. Deltagende projekter skal derfor selv sørge for finansieringen.

 

Dbh.

Art Weekend Aarhus

Del artiklen

'Open Call til Art Weekend Aarhus 2020'

Facebook