Guide: Udstillinger med fokus på klima

Guide: Udstillinger med fokus på klima

Christine Laquet, 2019, OK, 2019

Vi har samlet en lille treenighed af udstillinger, hvor kunstnerne bag tager afsæt i tidens kritiske klimasituation. Værkerne er både abstrakte og til at føle på i deres formuleringer af fortidig negligering, nutidige konsekvenser og fremtidige alternativer. Fælles for dem alle er, at de vil have os til at stoppe op, kigge indad og reflektere over vores egen behandling af moder jord.

Christine Laquet: 2019, OK
→ 14 sep 2019 – okt 2019, Spanien 19C

Titlen 2019, OK henviser til ”bydræber” asteroiden, der passerede ubehageligt tæt forbi Jorden sidste juli. Meteoritter er blevet en central genstand for Christine Laquets forskning og kunstervirke. Da meteoritter er rester fra vores fortid og udgør vores fjerneste minder, hjælper de os med at udforske vores tvivl og stille spørgsmålstegn ved vores frygt og repræsentationer. I hendes udstillingsrum danner en del af Aarhus Meteoritten en passage tilbage og ikke mindst frem i tiden. Laquets benytter passagen til i maleri, videoværk, fotos og små fabeldyrsfigurer at opsætte et spejl, der tilbagekaster et narrativ over konsekvenserne af de nutidige aftryk, vi sætter i relation til klima- og integrationsspørgsmål.

Signe Klejs: Blown Away – A Butterfly Necropolis
→ 13 sep 2019 – nov 2019, Galleri Image

Udstillingen Blown Away tager afsæt i kaosteorien om de enorme følger af en sommerfugls vingeslag. Den peger på, at menneskelige handlinger påvirker omgivelserne og har større konsekvenser, end vi kan forudse. Forstår vi i tilstrækkelig grad at vi er et globalt fællesskab hvor alt og alle er under påvirkning? Hvordan tager vi afsked med det der forsvinder som en konsekvens af vores handlinger? Klejs kalder sin videoinstallation et Sommerfugle-Nekropolis, da den består af et videoarkiv, der gengiver farver og mønstre fra de mere end 12 dagsommerfuglearter, som er uddøde i Danmark indenfor få årtier pga. forandringer i deres livsbetingelser. Sommerfuglene kaldes sigende naturens termometre, da de reagerer hurtigt på miljømæssige udsving.

Lyngsø-Light: Light Field
→ 4 okt 2019 – okt 2019, Aarhus Å, nær Åboulevarden 98

Light Field sætter fokus på mængden af affald, der havner i vores vandmiljø og kaster nyt lys på Århus Å. Der er tale om lysmark bestående af 365 transparente vandflasker, som svajer med strøm og tidevand. Hver flaske indeholder lysdioder, der gør, at værket også er synligt om aftenen og om natten. I deres svaj er flaskerne både en kommentar på den ligegyldige håndtering af affald, man i stigende grad ser i Aarhus by, og plastproblematikken i verdenshavene i et globalt perspektiv.

Del artiklen

'Guide: Udstillinger med fokus på klima'

Facebook